Elektrodokumentácia pre stavebné projekty - Explan|SK

Získate od nás elektro dokumnetáciu pre rozsiahle stavebné projekty

Projektujeme slaboprúd a silnoprúd pre rodinné a bytové domy, športové a priemyselné haly, areály a komerčné komplexy. Náš workflow je úplne digitálny, pracujeme v 2D a 3D.

Sme subdodávatelia a preto pracujeme vždy s väčším nasadením ako interné tímy.

25 realizovaných projektov ročne - Explan

realizovaných projektov ročne

Typická hodnota veľkého projektu - Explan

typická hodnota veľkého projektu

100% projektov dodaných včas - Explan

projektov dodaných včas

Štatistické ukazovatele - Explan|SK